A1 CERCETARE PENTRU FUNDAMENTAREA ACTIVITĂȚII DE INSTRUIRE DIN PROIECT:

 • A 1.1. Identificarea inițială a nevoilor de instruire;
 • A 1.2. Definitivarea nevoilor de formare identificate;
 • A 1.3. Stabilirea formatului de formare cel mai adecvat;
 • A 1.4. Scrierea raportului pentru A1.

 

A2 ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU CURSURILE DE INSTRUIRE:

 • A. 2.1. Rafinarea obiectivele de învățare;
 • A.2.2. Elaborarea continuțului instruirii și materialelor suport;
 • A.2.3. Elaborarea metodelor și materialelor de evaluare a rezultatelor instruirii;
 • A. 2.4. Elaborarea de manuale de instruire (suporturi curs);
 • A. 2.5.Scrierea raportului pentru A2.

 

A3 IMPLEMENTARE CURSURI:

 • A 3.1. Organizarea de cursuri pe termen lung și scurt;
 • A 3.2. Implementarea cursului lung;
 • A 3.3. Implementare cursuri de scurtă durată;
 • A 3.4. Scriere raport pentru A3.

 

A4 NETWORKING ȘI VIZITELE DE STUDIU:

 • A 4.1. Pregătire plan de vizită: timp, locații, aranjamente transport / rezervare;
 • A 4.2. Efectuare vizite la locatiile și obiectivele convenite;
 • A 4.3. Scrierea raportului pentru A4.

 

A5 PROMOVARE SI DISEMINARE:

 • A 5.1. Elaborarea unui plan de comunicare și promovare;
 • A 5.2. Elaborare și publicare site proiect;
 • A 5.3. Organizarea și desfășurarea campaniei de deschidere;
 • A 5.4. Organizarea unui simpozion cu autoritățile competente și universități;
 • A 5.5. Organizarea comunicate de presă și comunicare;
 • A 5.6. Organizarea și desfășurarea campaniei de închidere proiect;
 • A 5.7. Design si printare materiale de promovare și informare;
 • A 5.8. Scriere raport A5.

 

A6-PM MANAGEMENTUL PROIECTULUI:

 • A 6.1. Planificarea detaliata si stabilire reguli de lucru;
 • A 6.2. Meeting de deschidere proiect;
 • A 6.3. Plan de achiziții;
 • A 6.4. Meeting la mijlocul perioadei de proiect;
 • A 6.5. Meeting închidere proiect;
 • A 6.6. Scrierea de rapoarte pentru organismul contractant;
 • A 6.7. Activități generale de management( comunicare, supraveghere etc).

 

Descărcare graficul activităților