TITLUL PROIECTULUI:

Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 2034908 RON/461168,95 Euro

DURATA PROIECTULUI:

11,5 luni, cu termen de finalizare 30 aprilie 2016

LOCALIZAREA PROIECTULUI:

Promotorul proiectului este situat în București. Activitățile proiectului se vor desfășura în toate cele opt regiuni de dezvoltare din România. Fiecare regiune va avea proprii săi reprezentanți în cursul lung (6 luni), precum și în cursul scurt (5 zile). Cursul lung va include două săptămâni la Universitatea din Oslo. Cursul de scurtă durată va include cursuri organizate pentru fiecare regiune, în următoarele orașe: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Ploiesti, Timisoara.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general:

Imbunatatirea cunoștințelor si abilitatilor autoritatilor competente si a altor specialisti în scopul de a reduce mai eficient riscurile pentru sănătate și mediu asociate substantelor chimice si deseurilor periculoase.

Obiective specifice:

  • Organizarea unui curs lung postuniversitar (6 luni) pentru a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile a 10 membri ai autorităților competente privind substanțele și deșeurile periculoase, ajutându-i să:
    • formuleze opinii și să le sprijine cu argumente stiintifice care sa contribuie la luarea deciziilor în activitățile de zi cu zi;
    • participe activ in consultările și evaluările cu Statele Membre organizate periodic de către autoritățile UE.
  • Organizarea unui curs scurt (5 zile)de instruire a specialistilor (120 de persoane) implicati în aplicarea legislației privind substanțele chimice și deșeurile periculoase, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind legislația, indicatorii de toxicologie și instrumentele suport.
  • Organizarea a trei campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța și mijloacele de reducere a impactului substanțelor și deșeurilor periculoase.

 

PARTNERI

logoincdpm
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii – I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont”- Promotorul proiectului
INCDPM este un institut de cercetare pentru prevenirea riscurilor profesionale, dar este, de asemenea, autorizat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, ca elaborator de studii de protectia mediului. Institutul se ocupă cu monitorizarea mediului de muncă și a mediului inconjurator, elaborare de soluții practice pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, formare postuniversitară. Institutul participă la proiecte de cercetare în programe naționale și internaționale (PNII, FP7, TC-OSH) și în proiecte finanțate de Comisia Europeană, UE OSHA.

 

index

Universitatea din Oslo Partener P1
Este cea mai bine cotata universitate din Norvegia. Departamentul de Biostiinte desfasoara proiecte nationale si internationale de cercetare in paralel cu activitatea didactica.

Untitled-4
Western Norway Research Institute (WNRI) – Partner P2
WNRI aplica abordări multi-disciplinare pentru a evalua impactul asupra mediului, în special privind sursele de energie regenerabilă. Acestea includ studii privind poluarea datorata arderii combustibililor, precum și impactul nanomaterialelor asupra sănătății. Metodele utilizate pentru determinarea toxicității cuprind simulari de dinamica moleculara și evaluarea ciclului de viață.

 

englishLogo

Institutul National de Sanatate Publica ( NIPH) _Partener 3
Departamentul de Chimie si radiatii din cadrul NIPH ofera asistenta de specialitate autoritatilor nationale si UE privind efectele nocive ale agentilor chimici. Activitatea sa include studii de toxicitate care stau la baza clasificarii si a eventualelor propuneri de restrictionare a agentilor periculosi. Departamentul contribuie la activitatea de legiferare in domeniul chimicalelor dar are si o intensa activitate de cercetare, inclusiv privind aplicarea si validarea unor metide experimentale, precum si activitate didactica cu studentii.