Prin granturile SEE și Norvegiene, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia contribuie la reducerea disparităţilor sociale şi economice şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu ţările beneficiare din Europa. Alte trei țări cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE).

Pentru perioada 2009-14, Granturile SEE și Granturile Norvegiene ajung la 1,79 miliarde de euro. Norvegia contribuie cu aproximativ 97% din finanțarea totală. Granturile sunt disponibile pentru ONG-uri, instituții de cercetare și academice și sectorul public și privat din cele mai noi 12 state membre ale UE, Grecia, Portugalia și Spania. Există o cooperare vastă cu entităţile statelor donatoare, iar activităţile pot fi puse în aplicare până în 2016.

Principalele domenii de sprijin sunt protecţia mediului şi schimbările climatice, cercetarea şi bursele, societatea civilă, sănătate şi de copii, egalitatea între sexe, justiţie şi patrimoniu cultural.