mai 30th, 2017

Posted In:

Descarcarea brosurei CONOSCEDE de la  acest link.

 

aprilie 27th, 2017

Posted In:

București, România, 10.08.2016

Proiectul CONOSCEDE derulat în perioada 19 mai 2015-10 august 2016 s-a încheiat cu simpozionul Tendinţe în managementul agenţilor chimici periculoşi organizat la Moeciu. Pe langă lucrări științifice referitoare la riscurile agenților chimici și managementul acestora, în cadrul simpozionului au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului ce au constat în:

 • Curs de 6 luni în domeniul toxicității și ecotoxicității substanțelor pentru persoane din cadrul autorităților competente. Instruirea a constat în combinarea instruirii la distanță cu instruirea directă, în Norvegia. După susținerea examenului final, cei 10 absolvenți au obținut certificate eliberate de Universitatea din Oslo.
 • Curs de 5 zile organizat în cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, cu tematici referitoare la legislația privind substanțele, amestecurile și deșeurile chimice periculoase precum și unele informații cu privire la instrumente pentru gestionarea chimicalelor. Cei 124 absolvenți care au promovat examenul final au primit certificate eliberate de consorțiul proiectului.
 • Curs de statistică de 3 zile pentru dezvoltarea cunoștințelor de bază privind statistica aplicată în vederea interpretării elementelor de statistică utilizate în studiile de toxicologie. Cei 10 absolvenți au primit certificate eliberate de Inflection Point SRL. Cluj-Napoca.
 • Participarea la work-shop-ul Meeting the Global Challenge of Applyng New Scientific Methods to Improve Environmental and Human Health Risk Assessments – Provocarea globală a aplicării noilor metode științifice pentru a îmbunătăți evaluările de risc pentru mediu și sănătatea umană”, care s-a desfăşurat în peroada 14 -17  iunie  2016, la Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji Island, Japonia. La acest work-shop au participat 4 din cei 10 absolvenți ai cursului de 6 luni.
 • Activități de promovare: conferinta de deschidere a proiectului, conferinta de inchidere a proiectului, brosuri, pliante, simpozion, workshop, realizare site, creare cont pe retele de socializare.

 

Proiectul CONOSCEDE coordonat de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont”, București, în calitate de promotor de proiect în parteneriat cu Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo a avut ca obiectiv principal îmbunatatirea cunoștințelor si abilitatilor autoritatilor competente si a altor specialisti în scopul de a reduce mai eficient riscurile pentru sănătate și mediu asociate substantelor chimice  si deseurilor periculoase.

 

Echipa CONOSCEDE multumește celor care au contribuit la implementarea proiectului și își propune să găsească noi surse de finanțare pentru continuarea unor astfel de  instruiri utile pentru prevenirea și controlul riscurilor generate de substanțele și deșeurile chimice periculoase.

 

Proiectul CONOSCEDE în valoare totală de 499,592.63 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2:  „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei prin Granturi SEE.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” București este instituție de interes public ce desfășoară activități dedicate prevenirii riscurilor profesionale și protecției mediului.

Pentru informaţii oficiale despre proiect vizitati site-ul www.conoscede.ro, www.eeagrants.org

august 10th, 2016

Posted In:

1. Categoria de produse: Sevicii inchiriere sala, cazare participanti, cazare experti si catering pentru simpozion de informare
Cerințe tehnice sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezenta.
2. Codul de clasificare Cod CPV – 55120000-7 – Servicii închiriere săli de curs, 55110000-4 – Servicii de cazare la hotel, 55520000-1 – Servicii de catering
Valoarea estimată achizitiei, fără TVA: 7.043 lei.
Estimarea valorii contractului de achiziţie publică s-a facut pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată.
4. Procedura de achizitie conform legii: achiziţie directă
5. Sursa de finanţare: Contractul de finanţare nr. 3453/19.05.2015, Proiect CONOSCEDE – ID 66253
6. Justificarea achiziţiei:
Necesitatea contractării acestui serviciu este dată de îndeplinirea obiectivelor stabilite în contractul de finanţare nr. 3453/19.05.2015, Proiect CONOSCEDE – ID 66253 şi anume:
– în cadrul proiectului, în cadrul activității A5 – Promovarea și diseminarea proiectului, este prevăzută organizarea unui simpozion de informare și este necesar să se asigure cadrul organizatoric propice desfășurării în bune condiții a evenimentului
– în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 43 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobată prin HG nr. 395/2016, se poate aplica procedura de achizitie directă având în vedere că valoarea estimată a achiziției fără TVA, este mai mică decât pragul valoric de 132.519 lei.

In baza celor precizate mai sus, vă rugăm să aprobați achiziţionarea de servicii inchiriere sala, cazare participanti, cazare experti si catering pentru simpozion de informare în cadrul activității A 5 – Promovarea și diseminarea proiectului, prin procedura de achiziţie directă, în cadrul contractului de finanţare nr. 3453/19.05.2015, Proiect CONOSCEDE – ID 66253.

Elaborat,

Maria Haiducu, asistent manager ______________________

Cristian Marcel Sterian, responsabil financiar ____________

Avizat,

Dr. ing. Raluca Ștepa, manager de proiect _________

Aurelia Badea, consilier juridic __________________

(mai mult…)

august 2nd, 2016

Posted In:

poza news3_rs

 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii ”Alexandru Darabont”, în parteneriat cu Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo, anunță finalizarea cursului post-universitar de lungă durată, desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253.

Cursul a avut o durată de 6 luni, a început în luna august 2015 și s-a finalizat în luna martie 2016. Cursul a combinat tehnicile moderne de instruire (e-learning) si cu instruirea directa in Norvegia, în perioada 18 – 30.10.2015.

Examenul de absolvire a constat în realizarea unui proiect de studiu individual sub îndrumarea unui tutore norvegian și o probă scrisă susținută în prezența unor profesori de la Universitatea din Oslo. Indicele de promovabilitate a fost de 100%.

În cadrul conferinței de închidere a proiectului, care va avea loc marți, 31.05.2016 în București, la hotel Ambasador din B-dul Magheru, se va desfășura și ceremonia de înmânare a certificatelor de absolvire a cursului post-universitar, eliberate de Universitatea din Oslo.

Proiectul „Consolidarea cunoștintelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253, finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, se derulează în perioada 19.05.2015-10.06.2016. Promotorul de proiect este Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii ”Alexandru Darabont” din București, parteneri fiind Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo.

 

E’mail: contact@conoscede.ro
Site: http://conoscede.ro
http://eeagrantsmediu.ro
Site: http://eeagrants.ro

 

mai 25th, 2016

Posted In:

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii ”Alexandru Darabont”, în parteneriat cu Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo, organizează conferința de închidere a proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253.

 

Evenimentul se va desfășura marți, 31 mai 2016, în București, la hotel Ambasador din B-dul Magheru nr. 8-10, între orele 9.30-14.00. Vor fi prezenți reprezentanți ai promotorului INCDPM“Alexandru Darabont” și ai partenerilor din proiect, precum şi ai autorităţilor: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Inspecţia Muncii, Ministerul Sănătăţii, etc. De asemenea, vor fi prezenți și reprezentanţi ai mediului universitar.

 

În cadrul conferinței vor fi prezentate rezultatele proiectului si reprezentantul Universitatii din Oslo va inmana certificatele de absolvire participantilor la cursul postuniversitar de 6 luni organizat de proiect.

 

Proiectul desfășurat în perioada 19 mai 2015 – 11 iunie 2016, a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților autorităților competente și a altor specialiști în scopul de a reduce mai eficient riscurile pentru sănătate și mediu asociate substantelor chimice și deșeurilor periculoase.

 

Proiectul „CONOSCEDE” în valoare totală de 499,592.63 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2:  „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei in cadrul Granturilor SEE.

mai 24th, 2016

Posted In:

view

Proiectului CONOSCEDE a finalizat, la începutul lunii martie, seria de cursuri de scurtă durată organizate în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.

Cursurile au început în luna noiembrie 2015 și s-au finalizat în data de 2 martie 2016.

În cadrul proiectului au fost instruiți specialiști reprezentând autoritățile din domeniile sănătății piblice, mediului și, respectiv, securității și sănătății în muncă. Datorită interesului manifestat de autorități, indicatorul de realizare pentru această activitate a depășit ușor valoarea stabilită, de 120 de participanți, fără costuri suplimentare.

Cursul a constat în 4 zile de învățare la distanță și o zi de instruire în clasă desfășurată în următoarele orașe: București, Ploiești, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova și Constanța. Examenul de absolvire a costat într-un test grilă, iar indicele de promovabilitate a fost de 100%, absolvenții primind certificate de participare.

 

Participanții la cursul lung au finalizat proiectele de studiu, iar în data de 30 martie 2016 vor susține examenul de absolvire. Cursantii care vor promova examenul, vor primi un certificat de absolvire curs post-universitar, emis de Universitatea din Oslo.

 

Proiectul „Consolidarea cunoștintelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253, finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, se derulează în perioada 19.05.2015-30.04.2016. Promotorul de proiect este Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii «Alexandru Darabont» din București, parteneri fiind Universitatea din Oslo, Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo.

 

E’mail: contact@conoscede.ro
Site: http://conoscede.ro
http://eeagrantsmediu.ro
Site: http://eeagrants.ro

 

martie 16th, 2016

Posted In:

view

Proiectul „Consolidarea cunoștintelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253, finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2:  „Campanii de formare și conștientizare” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, se derulează în perioada 19.05.2015-30.04.2016. Proiectul este implementat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM „Alexandru Darabont” București în calitate de promotor de proiect în parteneriat cu Univesritatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo.

La acest final de an 2015, în cadrul proiectului s-au organizat următoarele evenimente:

 • În data de 25.06.2015, Bucureşti, Hotel NOVOTEL, Conferinţa internaţională „Cunoașterea pericolelor, primul pas în managementul riscurilor chimice”, care a marcat şi momentul de deschidere al proiectului;
 • În data de 26 noiembrie 2015 a avut loc la București, în sediul Institutului de Cercetări al Universităţii din Bucureşti – ICUB, simpozionul ”Rolul abordării multidisciplinare pentru managementul substanțelor chimice și provocările privind pregătirea viitorilor specialiști”;
 • Cursul de scurtă durată – 5 zile(4 zile e-learning şi o zi la clasă), s-a desfăşurat la Ploieşti (13-25.11.2015), la Bucureşti (14-26.11.2015).

Acţiuni în desfăşurare

 • În luna august a anului 2015 a început cursul de lungă durată – 6 luni. În cadrul acestui curs sunt instruite 10 membri ai autorităților competente privind substanțele și deșeurile periculoase. Cursul este în desfăsurare. În perioada 18 – 30.10.2015 cursul s-a desfăşurat în Norvegia, la Oslo şi Sogndal;
 • Cursul de scurtă durată, urmează să se mai desfăşoare la Braşov (8-14.01.2016), la Craiova (12-19.01.2016), la Iaşi (14-21.01.2016) Timişoara (18-25.02.2016), la Cluj (23-29.02.2016) şi la Constanţa (25.02-02.03.2016).
 • La sfârşitul lunii aprilie se va desfăşura Conferinţa de inchidere a Proiectului CONOSCEDE.

 

E’mail: contact@conoscede.ro

Site:     http://conoscede.ro

http://eeagrantsmediu.ro

http://eeagrants.ro

Proiectul respectă principiul egalităţii de şanse şi sprijină participarea la curs, a persoanelor cu dizabilităţi.

 

martie 16th, 2016

Posted In:

București, România, 10.11.2015

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont” în calitate de Promotor al proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253, în parteneriat cu Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo, anunță începerea cursurilor de scurtă durată din proiectul CONOSCEDE. Acestea vor debuta la Ploiești începând cu data de 19.11.2015, urmând sa se desfășoare și în celelalte regiuni de dezvoltare, în următoarele orașe: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.

Cursul este gratuit și va combina învățarea la distanță cu predarea directă astfel: 4 zile de învățământ la distanță pe platforma e-learning și o zi instruire în clasă.

Grupul țintă îl reprezintă specialiștii din cadrul autorităților locale în domeniile protecției mediului, sănătății publice și securității muncii.

Tematica va include: legislația relevantă pentru produse chimice periculoase și deșeuri; instrumente de sprijin pentru gestionarea chimicalelor, de exemplu baze de date, metode de evaluare, website-uri dedicate. Cursanții vor primi un certificat de participare emis de consorțiul proiectului.

Cu ocazia desfășurării cursului de la București, în data de 26.11.2015, consorțiul proiectului CONOSCEDE, în colaborare cu Institutul de Cercetări al Universităţii din Bucureşti – ICUB, va organiza Simpozionul “Rolul abordării multidisciplinare pentru managementul substanțelor chimice și provocările privind pregătirea viitorilor specialiști”.

Proiectul CONOSCEDE în valoare totală de 448.286,91 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2: „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei prin Granturi SEE.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” București este instituție de interes public ce desfășoară activități dedicate prevenirii riscurilor profesionale și protecției mediului.

 

Pentru informaţii oficiale despre proiect vizitati site-ul www.conoscede.ro, www.eeagrants.org

###

noiembrie 10th, 2015

Posted In:

 

CERINȚE TEHNICE
privind servicii de de transport si cazare in Norvegia pentru 10 cursanti (12 nopti)
si 2 experti (12 nopti)
în cadrul activitatii A3 Cursuri de instruire

1. Servicii de transport cu avionul pentru 12 persoane:

a) București –Oslo, Norvegia, cu plecare în data de 18.10.2015
b) Songdal, Norvegia – București, cu plecare în data de 30.10.2015

Prețul va include toate taxele aferente ( ex. taxă de aeroport, taxă de bagaje cală etc.)
Biletele vor fi pentru clasa economic.
Se admit curse directe sau cu escală.

2. Servicii de cazare pentru 12 persoane:

a) Cazare 6 nopți în Oslo, Norvegia, în perioada 18.10 – 24.10.2015
b) Cazare 6 nopți Songdal, Norvegia, în perioada 24.10 – 30.10.2015

Cazarea se va face la hoteluri de maxim 3 stele. Se admit camere single și/sau duble.
Micul dejun la fi inclus în prețul de cazare.
De preferat este ca unitatea de cazare din Oslo, Norvegia, sa fie la 15-20 min mers pe jos de Universitatea din Oslo iar cea din Sogndal, Norvegia, să fie la 15 – 20 minute de mers pe jos de Fosshaugane

septembrie 22nd, 2015

Posted In:

Pagina următoare »