București, România, 10.08.2016

Proiectul CONOSCEDE derulat în perioada 19 mai 2015-10 august 2016 s-a încheiat cu simpozionul Tendinţe în managementul agenţilor chimici periculoşi organizat la Moeciu. Pe langă lucrări științifice referitoare la riscurile agenților chimici și managementul acestora, în cadrul simpozionului au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului ce au constat în:

  • Curs de 6 luni în domeniul toxicității și ecotoxicității substanțelor pentru persoane din cadrul autorităților competente. Instruirea a constat în combinarea instruirii la distanță cu instruirea directă, în Norvegia. După susținerea examenului final, cei 10 absolvenți au obținut certificate eliberate de Universitatea din Oslo.
  • Curs de 5 zile organizat în cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, cu tematici referitoare la legislația privind substanțele, amestecurile și deșeurile chimice periculoase precum și unele informații cu privire la instrumente pentru gestionarea chimicalelor. Cei 124 absolvenți care au promovat examenul final au primit certificate eliberate de consorțiul proiectului.
  • Curs de statistică de 3 zile pentru dezvoltarea cunoștințelor de bază privind statistica aplicată în vederea interpretării elementelor de statistică utilizate în studiile de toxicologie. Cei 10 absolvenți au primit certificate eliberate de Inflection Point SRL. Cluj-Napoca.
  • Participarea la work-shop-ul Meeting the Global Challenge of Applyng New Scientific Methods to Improve Environmental and Human Health Risk Assessments – Provocarea globală a aplicării noilor metode științifice pentru a îmbunătăți evaluările de risc pentru mediu și sănătatea umană”, care s-a desfăşurat în peroada 14 -17  iunie  2016, la Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji Island, Japonia. La acest work-shop au participat 4 din cei 10 absolvenți ai cursului de 6 luni.
  • Activități de promovare: conferinta de deschidere a proiectului, conferinta de inchidere a proiectului, brosuri, pliante, simpozion, workshop, realizare site, creare cont pe retele de socializare.

 

Proiectul CONOSCEDE coordonat de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont”, București, în calitate de promotor de proiect în parteneriat cu Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo a avut ca obiectiv principal îmbunatatirea cunoștințelor si abilitatilor autoritatilor competente si a altor specialisti în scopul de a reduce mai eficient riscurile pentru sănătate și mediu asociate substantelor chimice  si deseurilor periculoase.

 

Echipa CONOSCEDE multumește celor care au contribuit la implementarea proiectului și își propune să găsească noi surse de finanțare pentru continuarea unor astfel de  instruiri utile pentru prevenirea și controlul riscurilor generate de substanțele și deșeurile chimice periculoase.

 

Proiectul CONOSCEDE în valoare totală de 499,592.63 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2:  „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei prin Granturi SEE.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” București este instituție de interes public ce desfășoară activități dedicate prevenirii riscurilor profesionale și protecției mediului.

Pentru informaţii oficiale despre proiect vizitati site-ul www.conoscede.ro, www.eeagrants.org

august 10th, 2016

Posted In:

1. Categoria de produse: Sevicii inchiriere sala, cazare participanti, cazare experti si catering pentru simpozion de informare
Cerințe tehnice sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezenta.
2. Codul de clasificare Cod CPV – 55120000-7 – Servicii închiriere săli de curs, 55110000-4 – Servicii de cazare la hotel, 55520000-1 – Servicii de catering
Valoarea estimată achizitiei, fără TVA: 7.043 lei.
Estimarea valorii contractului de achiziţie publică s-a facut pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată.
4. Procedura de achizitie conform legii: achiziţie directă
5. Sursa de finanţare: Contractul de finanţare nr. 3453/19.05.2015, Proiect CONOSCEDE – ID 66253
6. Justificarea achiziţiei:
Necesitatea contractării acestui serviciu este dată de îndeplinirea obiectivelor stabilite în contractul de finanţare nr. 3453/19.05.2015, Proiect CONOSCEDE – ID 66253 şi anume:
– în cadrul proiectului, în cadrul activității A5 – Promovarea și diseminarea proiectului, este prevăzută organizarea unui simpozion de informare și este necesar să se asigure cadrul organizatoric propice desfășurării în bune condiții a evenimentului
– în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 43 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobată prin HG nr. 395/2016, se poate aplica procedura de achizitie directă având în vedere că valoarea estimată a achiziției fără TVA, este mai mică decât pragul valoric de 132.519 lei.

In baza celor precizate mai sus, vă rugăm să aprobați achiziţionarea de servicii inchiriere sala, cazare participanti, cazare experti si catering pentru simpozion de informare în cadrul activității A 5 – Promovarea și diseminarea proiectului, prin procedura de achiziţie directă, în cadrul contractului de finanţare nr. 3453/19.05.2015, Proiect CONOSCEDE – ID 66253.

Elaborat,

Maria Haiducu, asistent manager ______________________

Cristian Marcel Sterian, responsabil financiar ____________

Avizat,

Dr. ing. Raluca Ștepa, manager de proiect _________

Aurelia Badea, consilier juridic __________________

(mai mult…)

august 2nd, 2016

Posted In:

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii ”Alexandru Darabont”, în parteneriat cu Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo, organizează conferința de închidere a proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253.

 

Evenimentul se va desfășura marți, 31 mai 2016, în București, la hotel Ambasador din B-dul Magheru nr. 8-10, între orele 9.30-14.00. Vor fi prezenți reprezentanți ai promotorului INCDPM“Alexandru Darabont” și ai partenerilor din proiect, precum şi ai autorităţilor: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Inspecţia Muncii, Ministerul Sănătăţii, etc. De asemenea, vor fi prezenți și reprezentanţi ai mediului universitar.

 

În cadrul conferinței vor fi prezentate rezultatele proiectului si reprezentantul Universitatii din Oslo va inmana certificatele de absolvire participantilor la cursul postuniversitar de 6 luni organizat de proiect.

 

Proiectul desfășurat în perioada 19 mai 2015 – 11 iunie 2016, a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților autorităților competente și a altor specialiști în scopul de a reduce mai eficient riscurile pentru sănătate și mediu asociate substantelor chimice și deșeurilor periculoase.

 

Proiectul „CONOSCEDE” în valoare totală de 499,592.63 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2:  „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei in cadrul Granturilor SEE.

mai 24th, 2016

Posted In:

București, România, 10.11.2015

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont” în calitate de Promotor al proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253, în parteneriat cu Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo, anunță începerea cursurilor de scurtă durată din proiectul CONOSCEDE. Acestea vor debuta la Ploiești începând cu data de 19.11.2015, urmând sa se desfășoare și în celelalte regiuni de dezvoltare, în următoarele orașe: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.

Cursul este gratuit și va combina învățarea la distanță cu predarea directă astfel: 4 zile de învățământ la distanță pe platforma e-learning și o zi instruire în clasă.

Grupul țintă îl reprezintă specialiștii din cadrul autorităților locale în domeniile protecției mediului, sănătății publice și securității muncii.

Tematica va include: legislația relevantă pentru produse chimice periculoase și deșeuri; instrumente de sprijin pentru gestionarea chimicalelor, de exemplu baze de date, metode de evaluare, website-uri dedicate. Cursanții vor primi un certificat de participare emis de consorțiul proiectului.

Cu ocazia desfășurării cursului de la București, în data de 26.11.2015, consorțiul proiectului CONOSCEDE, în colaborare cu Institutul de Cercetări al Universităţii din Bucureşti – ICUB, va organiza Simpozionul “Rolul abordării multidisciplinare pentru managementul substanțelor chimice și provocările privind pregătirea viitorilor specialiști”.

Proiectul CONOSCEDE în valoare totală de 448.286,91 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2: „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei prin Granturi SEE.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” București este instituție de interes public ce desfășoară activități dedicate prevenirii riscurilor profesionale și protecției mediului.

 

Pentru informaţii oficiale despre proiect vizitati site-ul www.conoscede.ro, www.eeagrants.org

###

noiembrie 10th, 2015

Posted In:

Titlu: Specialiști români în domeniul chimicalelor participă la un program modern de instrire susținut de experți din Norvegia

București, România, 24.08.2015
Norvegia este printre primele clasate în topul țărilor cu cele mai curate medii înconjurătoare. Un transfer direct de cunoștințe, în Norvegia, este parte a cursului CONOSCEDE ce a început luni, 24 august.
Cursanții sunt specialiști români în domeniile protecției mediului, sănătății publice și securității muncii.
Lectorii norvegieni sunt experți de marcă în domeniul toxicologiei și ecotoxicologiei de la Universitatea din Oslo, Insitutul Național de Sănătate Publică și Institutul de Cercetări Vestlandsforsking.
Cursul de 6 luni, va combina învățarea la distanță, cu predarea directă, din care 2 săptămâni în Norvegia.
Cursanții vor învăța cum sunt generate și mai ales cum se interpretează datele privind toxicitatea și ecotoxicitatea substanțelor. Acestea sunt aspecte fundamentale în luarea deciziilor privind autorizarea sau restricționarea substanțelor pe piața comunitară.

Instruirea este parte a proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253. CONOSCEDE este coordonat de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont”, București, în calitate de promotor de proiect, parteneri fiind Univesritatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo.
Proiectul va îmbunătăți nivelul de cunoștințe și abilitățile cursanților de a lua decizii privind evaluarea datelor referitoare substanțele și deșeurile periculoase.

Proiectul „CONOSCEDE” în valoare totală de 499,592.63 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2: „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei prin Granturi SEE.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” București este instituție de interes public ce desfășoară activități dedicate prevenirii riscurilor profesionale și protecției mediului.
Pentru informaţii oficiale despre proiect vizitati site-ul www.conoscede.ro, www.eeagrants.org

august 24th, 2015

Posted In:

Titlu: Experți norvegieni instruiesc specialiști români în domeniul chimicalelor

București, România, 06.07.2015

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont”, București, în calitate de promotor de proiect, împreună cu Univesritatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo, a organizat în data de 25.06.2015, la București, Conferința internațională „Cunoașterea pericolelor, primul pas în managementul riscurilor chimice”. Conferința a marcat lansarea oficială a proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253.

Un număr de 10 membri ai autorităților privind mediul, sănătatea publică și securitatea și sănătatea în muncă vor putea participa la un curs postuniversitar de 6 luni, susținut de experți norvegieni și români. Cursul va include 2 săptămâni de instruire în Norvegia. Programul de studiu va pune accentul pe noțiunile de toxicologie și ecotoxicologie și pe diferitele metode de generare a datelor și de interpretare a acestora.
Pentru 120 de specialiști (din autorități locale etc) implicați în managementul riscurilor chimice în mediul de muncă și mediul înconjurător va fi organizat un curs de 5 zile. Experții norvegieni și români vor prezenta asptecte legate de legislație, indicatori de toxicologie utilizați în legislație și instrumente moderne de management al riscurilor chimice.
Ambele tipuri de cursuri vor utiliza modalități moderne de instruire, permițând participanților un program flexibil.
Costurile de instruire și deplasare vor fi suportate de proiect.
Proiectul va îmbunătăți nivelul de cunoștințe și modul de utilizare a acestora în evaluarea datelor privind substanțele și deșeurile periculoase.
Proiectul „CONOSCEDE” în valoare totală de 499,592.63 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2: „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei prin Granturi SEE.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” București este instituție de interes public ce desfășoară activități dedicate prevenirii riscurilor profesionale și protecției mediului.
Pentru informaţii oficiale despre proiect vizitati site-ul www.conoscede.ro, www.eeagrants.org

iulie 6th, 2015

Posted In: