Titlu: Experți norvegieni instruiesc specialiști români în domeniul chimicalelor

București, România, 06.07.2015

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont”, București, în calitate de promotor de proiect, împreună cu Univesritatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo, a organizat în data de 25.06.2015, la București, Conferința internațională „Cunoașterea pericolelor, primul pas în managementul riscurilor chimice”. Conferința a marcat lansarea oficială a proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253.

Un număr de 10 membri ai autorităților privind mediul, sănătatea publică și securitatea și sănătatea în muncă vor putea participa la un curs postuniversitar de 6 luni, susținut de experți norvegieni și români. Cursul va include 2 săptămâni de instruire în Norvegia. Programul de studiu va pune accentul pe noțiunile de toxicologie și ecotoxicologie și pe diferitele metode de generare a datelor și de interpretare a acestora.
Pentru 120 de specialiști (din autorități locale etc) implicați în managementul riscurilor chimice în mediul de muncă și mediul înconjurător va fi organizat un curs de 5 zile. Experții norvegieni și români vor prezenta asptecte legate de legislație, indicatori de toxicologie utilizați în legislație și instrumente moderne de management al riscurilor chimice.
Ambele tipuri de cursuri vor utiliza modalități moderne de instruire, permițând participanților un program flexibil.
Costurile de instruire și deplasare vor fi suportate de proiect.
Proiectul va îmbunătăți nivelul de cunoștințe și modul de utilizare a acestora în evaluarea datelor privind substanțele și deșeurile periculoase.
Proiectul „CONOSCEDE” în valoare totală de 499,592.63 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2: „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei prin Granturi SEE.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” București este instituție de interes public ce desfășoară activități dedicate prevenirii riscurilor profesionale și protecției mediului.
Pentru informaţii oficiale despre proiect vizitati site-ul www.conoscede.ro, www.eeagrants.org

iulie 6th, 2015

Posted In: