București, România, 10.08.2016

Proiectul CONOSCEDE derulat în perioada 19 mai 2015-10 august 2016 s-a încheiat cu simpozionul Tendinţe în managementul agenţilor chimici periculoşi organizat la Moeciu. Pe langă lucrări științifice referitoare la riscurile agenților chimici și managementul acestora, în cadrul simpozionului au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului ce au constat în:

  • Curs de 6 luni în domeniul toxicității și ecotoxicității substanțelor pentru persoane din cadrul autorităților competente. Instruirea a constat în combinarea instruirii la distanță cu instruirea directă, în Norvegia. După susținerea examenului final, cei 10 absolvenți au obținut certificate eliberate de Universitatea din Oslo.
  • Curs de 5 zile organizat în cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, cu tematici referitoare la legislația privind substanțele, amestecurile și deșeurile chimice periculoase precum și unele informații cu privire la instrumente pentru gestionarea chimicalelor. Cei 124 absolvenți care au promovat examenul final au primit certificate eliberate de consorțiul proiectului.
  • Curs de statistică de 3 zile pentru dezvoltarea cunoștințelor de bază privind statistica aplicată în vederea interpretării elementelor de statistică utilizate în studiile de toxicologie. Cei 10 absolvenți au primit certificate eliberate de Inflection Point SRL. Cluj-Napoca.
  • Participarea la work-shop-ul Meeting the Global Challenge of Applyng New Scientific Methods to Improve Environmental and Human Health Risk Assessments – Provocarea globală a aplicării noilor metode științifice pentru a îmbunătăți evaluările de risc pentru mediu și sănătatea umană”, care s-a desfăşurat în peroada 14 -17  iunie  2016, la Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji Island, Japonia. La acest work-shop au participat 4 din cei 10 absolvenți ai cursului de 6 luni.
  • Activități de promovare: conferinta de deschidere a proiectului, conferinta de inchidere a proiectului, brosuri, pliante, simpozion, workshop, realizare site, creare cont pe retele de socializare.

 

Proiectul CONOSCEDE coordonat de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont”, București, în calitate de promotor de proiect în parteneriat cu Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo a avut ca obiectiv principal îmbunatatirea cunoștințelor si abilitatilor autoritatilor competente si a altor specialisti în scopul de a reduce mai eficient riscurile pentru sănătate și mediu asociate substantelor chimice  si deseurilor periculoase.

 

Echipa CONOSCEDE multumește celor care au contribuit la implementarea proiectului și își propune să găsească noi surse de finanțare pentru continuarea unor astfel de  instruiri utile pentru prevenirea și controlul riscurilor generate de substanțele și deșeurile chimice periculoase.

 

Proiectul CONOSCEDE în valoare totală de 499,592.63 euro este finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2:  „Campanii de formare și conștientizare” prin fonduri primite din partea Islandei, Liechtenstein şi Norvegiei prin Granturi SEE.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” București este instituție de interes public ce desfășoară activități dedicate prevenirii riscurilor profesionale și protecției mediului.

Pentru informaţii oficiale despre proiect vizitati site-ul www.conoscede.ro, www.eeagrants.org

august 10th, 2016

Posted In: