view

Proiectul „Consolidarea cunoștintelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” – ID 66253, finanțat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanțelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2:  „Campanii de formare și conștientizare” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, se derulează în perioada 19.05.2015-30.04.2016. Proiectul este implementat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM „Alexandru Darabont” București în calitate de promotor de proiect în parteneriat cu Univesritatea din Oslo, Institutul Vestlandsforsking din Sogndal și Institutul Național de Sănătate Publică din Oslo.

La acest final de an 2015, în cadrul proiectului s-au organizat următoarele evenimente:

  • În data de 25.06.2015, Bucureşti, Hotel NOVOTEL, Conferinţa internaţională „Cunoașterea pericolelor, primul pas în managementul riscurilor chimice”, care a marcat şi momentul de deschidere al proiectului;
  • În data de 26 noiembrie 2015 a avut loc la București, în sediul Institutului de Cercetări al Universităţii din Bucureşti – ICUB, simpozionul ”Rolul abordării multidisciplinare pentru managementul substanțelor chimice și provocările privind pregătirea viitorilor specialiști”;
  • Cursul de scurtă durată – 5 zile(4 zile e-learning şi o zi la clasă), s-a desfăşurat la Ploieşti (13-25.11.2015), la Bucureşti (14-26.11.2015).

Acţiuni în desfăşurare

  • În luna august a anului 2015 a început cursul de lungă durată – 6 luni. În cadrul acestui curs sunt instruite 10 membri ai autorităților competente privind substanțele și deșeurile periculoase. Cursul este în desfăsurare. În perioada 18 – 30.10.2015 cursul s-a desfăşurat în Norvegia, la Oslo şi Sogndal;
  • Cursul de scurtă durată, urmează să se mai desfăşoare la Braşov (8-14.01.2016), la Craiova (12-19.01.2016), la Iaşi (14-21.01.2016) Timişoara (18-25.02.2016), la Cluj (23-29.02.2016) şi la Constanţa (25.02-02.03.2016).
  • La sfârşitul lunii aprilie se va desfăşura Conferinţa de inchidere a Proiectului CONOSCEDE.

 

E’mail: contact@conoscede.ro

Site:     http://conoscede.ro

http://eeagrantsmediu.ro

http://eeagrants.ro

Proiectul respectă principiul egalităţii de şanse şi sprijină participarea la curs, a persoanelor cu dizabilităţi.

 

martie 16th, 2016

Posted In: