1. Categoria de produse: Sevicii inchiriere sala, cazare participanti, cazare experti si catering pentru simpozion de informare
Cerințe tehnice sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezenta.
2. Codul de clasificare Cod CPV – 55120000-7 – Servicii închiriere săli de curs, 55110000-4 – Servicii de cazare la hotel, 55520000-1 – Servicii de catering
Valoarea estimată achizitiei, fără TVA: 7.043 lei.
Estimarea valorii contractului de achiziţie publică s-a facut pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată.
4. Procedura de achizitie conform legii: achiziţie directă
5. Sursa de finanţare: Contractul de finanţare nr. 3453/19.05.2015, Proiect CONOSCEDE – ID 66253
6. Justificarea achiziţiei:
Necesitatea contractării acestui serviciu este dată de îndeplinirea obiectivelor stabilite în contractul de finanţare nr. 3453/19.05.2015, Proiect CONOSCEDE – ID 66253 şi anume:
– în cadrul proiectului, în cadrul activității A5 – Promovarea și diseminarea proiectului, este prevăzută organizarea unui simpozion de informare și este necesar să se asigure cadrul organizatoric propice desfășurării în bune condiții a evenimentului
– în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 43 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobată prin HG nr. 395/2016, se poate aplica procedura de achizitie directă având în vedere că valoarea estimată a achiziției fără TVA, este mai mică decât pragul valoric de 132.519 lei.

In baza celor precizate mai sus, vă rugăm să aprobați achiziţionarea de servicii inchiriere sala, cazare participanti, cazare experti si catering pentru simpozion de informare în cadrul activității A 5 – Promovarea și diseminarea proiectului, prin procedura de achiziţie directă, în cadrul contractului de finanţare nr. 3453/19.05.2015, Proiect CONOSCEDE – ID 66253.

Elaborat,

Maria Haiducu, asistent manager ______________________

Cristian Marcel Sterian, responsabil financiar ____________

Avizat,

Dr. ing. Raluca Ștepa, manager de proiect _________

Aurelia Badea, consilier juridic __________________

Anexa nr. 1

CERINȚE TEHNICE
servicii inchiriere sala, cazare participanti, cazare experti si catering pentru simpozion de informare în cadrul activității A 5 – Promovarea și diseminarea proiectului

Data de desfășurare eveniment: 2-3 zile in perioada 8-10 august 2016, Numarul de zile si data exacta de desfășurare va fi comunicată ulterior,
locație de desfășurare : cadru natural, linistit, la 1- 4-ore maxim de București (cu masina).

1. Închiriere sală – cu capacitate pentru maxim 15 participanți cu instalație de climatizare , WiFI, ecran de proiectie si video proiector precum și spațiu adiacent de luat masa.
Sala trebuie să fie disponibila pentru intervalul orar: 08,30-14,00 (sala de conferință) și 14,00-16,00 (masa de prânz).

2. Servicii de catering pentru max 15 participanți: asigurarea consumației pentru
– 1 coffe-break (cafea, ceai, patiserie, apă, suc, fructe),
– prânz si cina festiva (bufet suedez sau meniu fix cu cel puțin două feluri și desert) și a accesoriilor necesare (tacâmuri, pahare etc.).
Varianta finală de meniu va fi stabilită de comun acord cu beneficiarul. Mancarea va fi variata, proaspata si
naturala.

3. Cazare pentru max 15 persoane, in camere single sau in regim de single, cu baie in camera.

Serviciile vor fi prestate pe baza de contract intre parti. Plata se va face pe baza de proces –Verbal de receptie a serviciilor si factura.

Sunt preferate ofertele publicate pe SEAP.

fisier nota servicii sala simpozion
fisier nota servicii sala simpozion
nota servicii sala simpozion (1).doc
54.0 KiB
49 Downloads
Details

august 2nd, 2016

Posted In: